Yapışkan en büyük topu

Bu kayıt tutkalın en büyük topu içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenmelidir.

Bu kayıt kilogram cinsinden ölçülür ve eşdeğer ölçüm kilogram olarak verilir.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?