En uzun teslim drone yolculuğu

Bu kayıt, bir öğe teslim etmek için insansız hava aracı (UAV) için en uzun mesafe içindir.

Bu kayıt bir şahıs veya bir ekip tarafından denenebilir.

Bu kayıt km cinsinden ölçülür ve eşdeğer imparatorluk mesafesi mil olarak sağlanır.

Bu kayıtta UAV, kontrollü, sürekli ve seviye uçuşu olan yeniden kullanılabilir, insansız bir araç olarak tanımlanır.

Bir teslimat dronu (bazen bir parcelcopter olarak anılır), parseller veya diğer öğeleri vermek üzere tasarlanmış küçük bir (20 kg'dan daha az) UAV'dir.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?