En uzun kart yolu (iç mekan)

Bu kayıt en kapalı kapalı kart izi içindir.

Bu kayıt metre ve santimetre cinsinden ölçülür ve eşdeğer ölçü ayak ve inç olarak verilir.

Bu kaydın amaçları için kapalı bir go kart izi şu şekilde tanımlanır: küçük, eğlence amaçlı, dört tekerlekli araçlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmış bir parkur.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?