En büyük yeşim rahatlığı

Bu kayıt yeşim taşlarından yapılmış en büyük iki boyutlu rahatlama içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenmelidir.

Kayıt, metrekarede verilen rölyefin yüzey alanına ve kare ayakların eşdeğer imparatorluk ölçümüne dayanmaktadır.

Bu kaydın amacına yönelik kabartma, heykel unsurlarının aynı malzemenin katı bir zemine bağlandığı bir heykel tekniğidir.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?