En büyük sinematik arka projeksiyon

Bu kayıt, üzerinde planlanan alana dayanan en geniş sinematik arka projeksiyon içindir.

Kayıt, eşdeğer imparatorluk ölçümü ile birlikte, metrekare içindeki ekran boyutuyla ölçülür.

Bu kaydın amaçları için, sinematik bir arka projeksiyon ekranı, yüzeyin önündeki oyuncuların kaydedilen yerde bulunduğu yanılsamasını yaratmak amacıyla önceden kaydedilmiş projeksiyon görüntüleyen bir arka plan yüzeyinden oluşan bir kurulumdur.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?