En büyük Popeye hatıra koleksiyonu

Bu kayıt, Popeye hatıra derisinin en büyük koleksiyonu içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenmelidir.

Bu kayıt, koleksiyondaki farklı öğelerin sayısıyla ölçülür.

Bu kaydın amaçları doğrultusunda Popeye, 1929'da elzie Crisler Segar adlı komik şerit parçası olarak yaratılmış kurmaca bir çizgi film karakteri olarak tanımlanır.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?