En büyük kraton

Kratonlar kıtasal kabuğun büyük bölümleri olup, istikrarlıdır ve 542 milyon yıl önce Prekambriyen devrinden beri levha tektoniği tarafından nispeten değişime uğramamıştır.
Normalde kıtaların iç kısmında bulunurlar ve Dünya üzerindeki en eski kayalardan bazılarını içerirler.
Kuzey Amerika kratonu, kıtanın yaklaşık% 70'ini kaplayan en büyük kratondur.
İki milyar yıl önce birkaç küçük kıtanın çarpışmasıyla oluşmuştur.
Kim?
North American craton
Ne?
Yüzde 70
Ne Zaman?
2011
Nerede?
Not Applicable