En büyük kavanoz kavanozu

Bu kayıt pesto en büyük kavanoz içindir.

Bu kayıt bir şahıs veya bir ekip tarafından denenebilir.

Bu kayıt, kilogram cinsinden, kilogram ve ons cinsinden emperyal eşdeğeri ile ölçülür.

Bu kayıt, kavanozdaki sele ağırlığı cinsinden ölçülür.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?