En büyük gıda çöp kutusu

Bu kayıt en büyük gıda çöp kutusu içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenmelidir.

Bu kayıt metreküp cinsinden ölçülür ve eşdeğer ölçü kübik feet olarak verilir.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?