En büyük fenerler koleksiyonu

Bu kayıt en büyük fener koleksiyonu içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenmelidir.

Bu kayıt, koleksiyondaki öğelerin sayısıyla ölçülür.

Bu kaydın amaçları için, bir fener, aydınlatmada kullanılan taşınabilir aydınlatma cihazı veya monte edilmiş armatür olarak tanımlanır. Lambalar en az dört boyuttan ışık yaymalı ve üste monte edilmiş bir sapa sahip olmalıdır.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?