En büyük çöl

Yılda 25 cm'den (10 inç) az yağışlı olarak, dünya kara yüzeyinin neredeyse sekizde biri kurudur.
Kuzey Afrika'daki Sahara dünyanın en büyük sıcak çölüdür.
En uzun olanı doğudan batıya doğru 5.150 km'dir (3200 mil).
Kuzeyden güneye 1,280-2,250 km (800 ve 1,400 mil) arasında.
Çölün kapsadığı alan yaklaşık 9.1 milyon km² (3,5 milyon kilometre kare).
Bir "çöl" sadece yağışın az veya çok az olduğu bir alandır.
Teknik olarak en büyük çöl, yılda yaklaşık 50 mm (2 inç) yağış alan Antarktika (14 milyon km²; 5,4 milyon kilometre kare) olmalıdır.
Kim?
The Sahara Desert
Ne?
9.100.000 kilometrekar
Ne Zaman?
Nerede?
Not Applicable