En büyük broşür

Bu kayıt, toplam alana dayanan en büyük broşür içindir.

Bu kayıt, bir kişi veya sınırsız büyüklükte bir ekip tarafından denenebilir.

Bu kayıt emperyal eşdeğeriyle birlikte metre kare ve santimetre cinsinden ölçülür.

Bu kayda göre, bir broşür, özellikle bir şirket veya kuruluşun tanıtılması ve bir hedef kitleye ürün ve / veya hizmetler hakkında bilgi verilmesi, şablon haline getirilebilmesi için çoğunlukla reklam amaçlı kullanılan bilgilendirici bir kağıt belge olarak tanımlanır; Broşür veya broşür.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?