At şeklinde büyük bina

Bu kayıt, iç döşeme alanına dayanan en büyük binanın atı biçimindendir.

Bu kayıt metreküp cinsinden ölçülür ve eşdeğer ölçü emperyal birimler halinde verilir.

Bu kayıt, sınırsız büyüklükte bir kişi veya ekip tarafından denenmelidir.

Kayıt amacıyla, bir bina, yüksekliğinin en az yüzde 50'sinin kullanılabilir kat alanı tarafından kapatıldığı kapalı, kalıcı bir yapı olarak tanımlanır.

Kim?
Ne?
Ne Zaman?
Nerede?