Web Analytics Made Easy -
StatCounter

MySQL ODBC Driver Kurulumu

Reyiz

Hırslı
Yönetici
Windows Sunucularınızda geliştirmiş olduğunuz Asp ile hazırlanmış web sayfalarından MySQL Veritabanına bağlantı sağlamak isterseniz sunucunuzda MySQL ODBC Driver kurmanız gerekmektedir.

Fakat MySQL ODBC Driver kurduktan sonra da yine aynı hatayı almaya devam edeceksiniz. Çünkü büyük ihtimaller üzerinde Yazılımcınız Connection String’de driver olarak sizin kurduğunuz MySQL ODBC Driveri yazmak yerine eski olan ve internet’te en çok kullanılan Connection String'i tercih edecektir

<%
mysql_server = "dbserver"
mysql_user = "dbuser"
mysql_pass = "dbpass"
mysql_db = "dbname"

Connection_DSN= "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER="&mysql_server&"; UID="&mysql_user&"; pwd="&mysql_pass&";db="&mysql_db&";"
Set baglanti= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
baglanti.Open Connection_DSN

%>

Gördüğünüz gibi yukarıdaki MySQL ODBC 3.51 Driver tercih edilmiş. Eğer siz dev.mysql.com üzerinden son sürüm MySQL ODBC Driver indirip kurduğunuzda site yine driver not found hatasına düşecektir.

MySQL ODBC 3.51 Driveri kurup sorunu çözebilirsiniz veya kurulu olan MySQL ODBC Driver sürümüne göre connection stringinizi düzenleyip hatayı giderebilirsiniz.
 
Üst